Форум

Вы можете обсуждать здесь спорт, объекты, события, где и с кем заняться спортом или поиграть и другое

Форум
Город «Львов», Раздел «Велоспорт»
Тема «А Ви ще не катаєтеся регулярно на велосипеді?» страница №1 Тема «А Ви ще не катаєтеся регулярно на велосипеді?» страница №1

Тема «А Ви ще не катаєтеся регулярно на велосипеді?»

Велопрогулянки - це повноцінний вид спорту з усіма супутніми бонусами. Тут і користь для здоров'я, і, можливо, спілкування, і розвага.

Город «Львов»

Раздел «Велоспорт»

страница №1
Оценка 0/5 основана на 0 отзывах
1    Велопрогулянки можуть змінити Ваше життя на краще (укр)
В прикріпленому відео показується велопробіг від Львова до Меденич, який становить 130 кілометрів. Це чудово, мати можливість взяти ось так
велосипед і поїхати подивитися якісь пам'ятки нашої країни. Не залежати ні від автобусів, ні від поїздів. А тільки від себе і своїх партнерів
по велопрогулянці. Звісно для цього потрібно мати хорошу фізичну підготовку. А що ж робити звичайним велолюбителям?
В гуглі можна знайти багато посилань, які розповідають про місця у Вашому місті, де можна таким чином активно відпочити. Можна навіть поодинці проїхатися,
наприклад, в найближчому парку і отримати від цього задоволення. А можна загітувати сусіда або колегу по роботі. Тоді велопрогулянки будуть приносити ще більше
радості.
В Україні ще не сформувалися спільноти велолюбителів. Поки цей напрямок тільки проходить етап становлення. Але зміни вже є і початок уже покладено.
Тільки від нас з Вами залежить наскільки це буде успішним.
У більшості з нас в молоді роки був або є велосипед. Це поширена практика. Але прогулянки на байку для пересічного українця - це розвага
відносно рідкісна. Так би мовити покататися з нагоди. Якщо знайомі або друзі погодяться. А з віком, ми і зовсім закидаємо його далеко на полицю. Хоча у
нас байки використовуються і для роботи, і як засіб дістатися з пункту А в пункт Б. Але це, на жаль, не така часта практика.
А між іншим прогулянки на велосипеді на свіжому повітрі, можуть серйозно поліпшити Ваше здоров'я і Ваше самопочуття. Як і багато інших видів спорту. Якщо ви
будете кататися з кимось, то це вже плюс до соціальних навичок. Крім того, якщо Ви зважитеся на регулярні велопрогулянки, тоді Ви займаєте активну позицію
в житті по відношенню до ситуації, що склалася. Цього замало? Ви навіть не уявляєте наскільки це багато.
Можливо на початку, катаючись, Ви будете відчувати змішані почуття. Але з часом, особливо якщо Ви це робите не поодинці, Вам це почне дуже подобатися.
А Ваш впевнений крок і посмішка на обличчі не залишиться непоміченими для оточуючих.
Між іншим, кататися можна і з членами сім'ї, тому запитати їх - це перше, що потрібно зробити, якщо Ви захочете рухатися в цьому напрямку.
Що скажете про це? Ще не хочете насолоджуватися свіжим повітрям і навколишньою зеленню, катаючись на велобайку в найближчому парку?
Создано
Изменено 02/04/2020 05:58
Автор публикации «HarryBas»
LOGO

Ти не будеш мать проблем з відпочинком з "InSportGame"
2    Велопрогулки могут изменить Вашу жизнь к лучшему (рус)
В прикрепленном видео показывается велопробег от Львова до Меденичей, который составляет 130 километров. Это великолепно, иметь возможность взять вот так
велосипед и поехать посмотреть какие-то достопримечательности нашей страны. Не зависеть ни от автобусов, ни от поездов. А только от себя и своих партнеров
по велопрогулке. Конечно для этого нужно иметь хорошую физическую подготовку. А что же делать обычным велолюбителям?
В гугле можно найти много ссылок, которые рассказывают о местах в Вашем городе, где можно таким образом активно отдохнуть. Можно даже в одиночку проехаться,
например, в ближайшем парке и получить от этого удовольствие. А можно сагитировать соседа или коллегу по работе. Тогда велопрогулки будут приносить еще больше
радости.
В Украине еще не сформировались сообщества велолюбителей. Пока это направление только проходит этап становления. Но изменения уже есть и начало уже положено.
Только от нас с Вами зависит насколько это будет успешным.
У большинства из нас в молодые годы был или есть велосипед. Это распространенная практика. Но прогулки на байке для рядового украинца - это развлечение
относительно редкое. Так сказать покататься по случаю. Если знакомые или друзья согласятся. А с возрастом, мы и вовсе забрасываем его далеко на полку. Хотя у
нас байки используются и для работы, и как средство добраться из пункта А в пункт Б. Но это, к сожалению, не такая частая практика.
А между прочим прогулки на велосипеде на свежем воздухе, могут серьезно улучшить Ваше здоровье и Ваше самочувствие. Как и многие другие виды спорта. Если Вы
будете кататься с кем-то, то это уже плюс к социальным навыкам. Кроме того, если Вы решитесь на регулярные велопрогулки, тогда Вы занимаете активную позицию
в жизни по отношению к сложившейся ситуации. Этого мало? Вы даже не представляете насколько это много.
Возможно в начале, катаясь, Вы будете испытывать смешанные чувства. Но со временем, особенно если Вы это делаете не в одиночку, Вам это начнет очень нравиться.
А Ваш уверенный шаг и улыбка на лице не останется незамеченными для окружающих.
Между прочим, кататься можно и с членами семьи, поэтому спросить их - это первое, что нужно сделать, если Вы захотите двигаться в этом направлении.
Что скажете об этом? Еще не хотите наслаждаться свежим воздухом и окружающей зеленью, катаясь на велобайке в ближайшем парке?
Создано
Изменено 02/04/2020 06:00
Автор публикации «HarryBas»
LOGO

Ти не будеш мать проблем з відпочинком з "InSportGame"

Компьютерное чтение

Как читать
Настройки чтения через браузер
Голос
Интенсивность
Громкость
Автор публикации «HarryBas»
LOGO
Создано
В материалах этого ролика могут быть элементы, распространяемые под лицензией Public Domain или аналогичной. А также элементы, созданные с использованием инструментов под лицензией Public Domain или аналогичной.
Инфо о лицензиях
Продолжить
Конец